Zákony Alfa9 Zákony Alfa9

Upozornění: služby tohoto serveru byly ukončeny k 30.11.2017.

Zákony Alfa9

Stručný obsah

Proč předplatné?

Souvztažnosti

Odpisy majetku

O legislativě

Jak se vyznat...?

Dokumenty EU

Obsah serveru Zákony Alfa9

Server Zákony Alfa9 je předplatitelský server s průběžně aktualizovanými zákony v úplném znění. Následující seznam ukazuje rozsah uveřejněných dokumentů:

 • Sbírka zákonů ČR, úplná znění
  • 1945 - 1989: všechny používané předpisy v úplném znění. Neuveřejňujeme předpisy zrušené, překonané nebo předpisy bez praktického významu.
  • 1990 - 1995: všechny nezrušené předpisy v úplném znění, u zrušených najdete buď text nebo alespoň záhlaví (tj. název, účinnost a další údaje).
  • od roku 1996 je Sbírka zákonů v Alfa CD zcela kompletní s výjimkou některých velmi rozsáhlých příloh; obsahuje i texty zrušených předpisů.
 • Důvodové zprávy k zákonům
  Od r. 2004 zveřejňujeme důvodové zprávy schválených zákonů, které jsou součástí návrhů zákonů předkládaných parlamentu.
 • Sbírka mezinárodních smluv ČR
  Všechny předpisy od vzniku této sbírky (1.1. 2000).
 • Vybrané předpisy Evropské unie - Eur-lex a Celex
  Vybrané směrnice a nařízení EU v úplném znění! K dispozici je i slovník CPV. Stále doplňujeme nejžádanější předpisy a vše dodržujeme průběžně aktualizované. Korigujeme neúplné překlady a porovnáváme s cizojazyčnými texty.
 • Finanční zpravodaj
  Všechny texty z Finančního zpravodaje Ministerstva financí ČR, s výjimkou rozsáhlých příloh týkajících se státního rozpočtu.
 • Cenový věstník
  Cenový věstník Ministerstva financí ČR s výjimkou velmi rozsáhlých příloh.
 • Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů
  Popisy jednotlivých případů kontrol provedených finančními úřady. Případy jsou zpracované Ministerstvem financí ČR. Ukazují kontrolní praxi FÚ.
 • SKP (Standardní klasifikace produkce) v rozšířené verzi včetně vysvětlivek a převodníků HS/CN s vyhledáváním.
 • Klasifikace stavebních děl CZ-CC
  Klasifikace Českého stat. úřadu, odkazuje se na ní příloha č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Odpisy majetku - výpočet daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů. Výpočet respektuje změny ve způsobu výpočtu odpisů platných od roku 1993, změny sazeb v letech 1995, 1999, 2004, 2005, a mimořádné odpisy pro roky 2009 a 2010. Umožňuje zadat zhodnocení majetku, zvýšení odpisu v prvním roce, atd. Podívejte se hned na demo nebo se registrujte a vyzkoušejte plnou verzi.
 • Sbírka účetních souvztažností
  Rozsáhlá sbírka účetních souvztažností od Ing. Jaroslava Jindráka. Jednotlivé i souborné příklady účtování. Podívejte se na ukázku.
 • Tabulky a přehledy
  Předpisy v parlamentu a senátu, devizové kurzy ČNB od r. 1991, jednotné kurzy MF, minimální mzda, životní minimum, průměrná měsíční mzda, vyměřovací základ, cestovní náhrady (stravné, pohonné hmoty), seznam finančních úřadů, seznam daňových poradců a další.

Nevyznáte se v legislativě? Nevíte, jaký je rozdíl mezi zákonem a vyhláškou? Nevadí - čtěte zde!

Servery Alfa9 provozuje Soft Books, s.r.o.
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.