Odpisy majetku

verze

 

Demoverze - výpočet je omezen na první čtyři roky. Plně funkční výpočet je umožněn v programu Alfa CD a v on-line systému Zákony Alfa9.

 

Tento dokument je určen k výpočtu daňových odpisů majetku podle § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Je zaměřen na snadnou kalkulaci odpisů, porovnání sazeb a způsobu; není určený pro vedení rozsáhlé evidence.

Údaje lze uložit do souboru a později znovu otevřít.

Výpočet respektuje změny ve způsobu výpočtu odpisů platných od roku 1993 (pro majetek pořízený před rokem 1993), změny sazeb v letech 1995, 1999, 2004, 2005, a mimořádné odpisy pro roky 2009 a 2010 (viz § 30a zákona o daních z příjmů).

Od roku 2005 se výpočet výrazně zkomplikoval, věnujte proto prosím pozornost následujícím bodům:

Návod

 • Zadejte údaje. Do první tabulky zadejte údaje o majetku; odpisovou skupinu zadejte až po výpočtu v tabulce výsledků.
 • Spusťte výpočet; výpočet je nutné spustit také při každé změně údajů. Výpočet spusťte příkazem Přepočítat z nabídky Soubor. Nabídka je umístěna dole pod vstupními údaji.
 • Upravte vzhled dokumentu a uložte si data do souboru. Pod tabulkou se vstupními údaji najdete dvě nabídky:
  • Soubor, kde jsou akce pro načtení a uložení dat,
  • Zobrazit, kde můžete ovlivnit vzhled dokumentu.
 • Další úprava údajů. Přímo v tabulce odpisů zadávejte údaje vztahující se k jednotlivým rokům:
  • přerušení
  • zhodnocení
  • změna odpisové skupiny (viz § 30 zákona o daních z příjmů nebo část I, čl. II, bod 11 zák. č. 669/2004 Sb.)
  • změnu zůstatkové ceny podle § 29 odst. 7 zákona o daních z příjmů zadejte kliknutím na zobrazenou zůstatkovou cenu. V tabulce se pak objevují dvě hodnoty: původní vypočtená zůstatková cena a zadaná změna. Zadaná změna vstupuje do výpočtu stejně jako zhodnocení, na rozdíl od zhodnocení však nemění sazbu (koeficient) a může být kladná i záporná. Změna zůstatkové ceny ovlivní výpočet až v dalším roce (tj. dalším řádku tabulky).
 • Tisk: Před tiskem doporučujeme skrýt doprovodné texty, a to pomocí položky menu Zobrazit / menu a popisy (menu najdete níže, pod tabulkou se vstupními údaji). Spuštění tisku závisí na prohlížeči, v kterém je stránka zobrzena:
  • Alfa CD: tisk spustíte z menu aplikace Soubor / Tisk (vlevo nahoře)
  • Chrom: klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli do odpisů a vyberte Otevřít rámec na nové kartě a pak tiskněte běžným způsobem
  • FireFox: klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli do odpisů a vyberte Tento rám / Tisknout rám...
  • Internet Explorer: klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli do odpisů a vyberte Tisk...
  • Opera: klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli do odpisů a vyberte Rámec / Otevřít jako nový list a pak tiskněte běžným způsobem
 • Uložení dat: Zadané údaje lze uložit do souborů s příponou .odpm (dříve .odp). Uložení a otevření se spouští z nabídky, která je dole pod vstupními údaji. Při zobrazení v prohlížečích (Internet Explorer, FireFox atd.) mějte prosím na paměti, že prohlížeče se soubory nakládají jako by se odesílaly a stahovaly na server. Tomu také odpovídají zobrazená hlášení a dialogy; v každém prohlížeči je potup v detailech odlišný, nicméně snadno zvládnutelný.

 

název majetku: Tyto hodnoty jsou určeny jen pro identifikaci majetku a výpočet neovlivňují. Jejich zadání není povinné.
popis:
inventární číslo:
vstupní cena (Kč): Zadejte vstupní cenu majetku v Kč, tj. cenu majetku v prvním roce odpisu (včetně případného zhodnocení).
zůstatková cena v r. 1993: Tato hodnota slouží k výpočtu odpisů majetku pořízeného před rokem 1993.
rok pořízení: Rok pořízení do výpočtu nevstupuje; obvykle je stejný jako rok zahájení odpisu.
rok zahájení odpisu: Zadejte zdaňovací období, kdy byl odpis zahájen.
mimořádný odpis Pokud se rozhodnete využít mimořádný odpis podle § 30a, zadejte měsíc, v kterém byly splněny podmínky pro odepisování (nákup, uvedení do užívání). Odpis bude zahájen následujícím měsícem. Mimořádný odpis je možný jen pro období 1.1. 2009 až 30.6. 2010 a to jen pro odpisové skupiny 1 a 2. Mimořádný odpis nelze přerušit, zhodnotit ani zvýšit (viz § 30a).
zvýšit odpis v 1. roce Zvýšení odpisu v prvním roce o 10, 15 nebo 20% je možné až od roku 2005 a to jen za přísně vymezených podmínek § 31 a § 32 zákona o daních z příjmů.
Soubor   Zobrazit
Přepočítat rovnoměrný odpis
Otevřít zrychlený odpis
Uložit odpisové sazby
Uložit jako menu a popisy